Günlük arşivler: Ocak 20, 2014

TEKNİK TAKİP : Telefon dinlemede performans kriterleri (1)

Tolga Şardan

tsardan

Telefon dinlemeleri 2000’li yılların başından itibaren hayatımızın “değişmez bir parçası” haline geldi.

Geçen hafta, telefon dinlemelerinin teknik olarak nasıl yapıldığını konusunda bilgilendirme yapmıştım.

Bu hafta, İçişleri Bakanlığı’nın önemli bir çalışmasından kesitler vereceğim.

İçişleri Bakanlığı, AB müktesebatı kapsamında Danimarka İçişleri Bakanlığı ile “twinnig” (eşleştirme) projeleri yürüttü.

Bu kapsamda, bir çalışma grubu, Danimarkalı mevkidaşlarıyla İçişleri Bakanlığı’nın AB’ye uyumunun sağlanması çerçevesinde raporlar hazırladı.

2012’de kitapçık haline getirilen bu raporlardan biri ise Prof. Dr. Mesut Bedri Eryılmaz’ın kaleme aldığı “Telekomünikasyon yolu ile yapılan iletişimin denetlenmesi, diğer istihbarat faaliyetleri ve MOBESE kameralarının kullanımı” başlıklı kitapçık oldu.

Kitapçıkta, telefon dinlemelerinde aranacak faktörler ve “olması gereken” performans kriterlerine yer verildi.

Performans kriterleri

Performans kriterlerinin önemli bölümleri şöyle özetlenebilir: (Parantez içindeki değerlendirmeler Prof. Dr. Eryılmaz tarafından yapılmıştır. T.Ş.)

* İstihbarat birimlerinin denetimi: İstihbarat birimleri, kanunda öngörüldüğü üzere iç ve dış denetime tabidir. (Kural olarak merkezi veya il polis istihbarat birimleri kendi iç denetimleri dışında düzenli bir denetlemeye tabi değildir. Ancak, İçişleri Bakanı’nın talebi üzerine özel denetleme söz konusu olabilir.)

* Personelin eğitimi: Personel, istihbarat konularında aldıkları eğitime ek olarak, her yıl rutin şekilde demokratik, etik değerler ve insan hakları konusunda da eğitim almaktadır.

(Eğitimin suçla mücadele ve demokratik normların ve insan haklarının korunması dengesinin üzerine kurulması gerekmektedir.)

* Bilgi paylaşımı ve tarafsızlık:

1. İstihbarat birimleri bütün önemli bilgileri paylaşmaktadır.

2. İstihbarat teşkilatları hükümetin günlük politikalarından uzaktır. (Siyasi müdahale: İstihbarat teşkilatlarını yöneten kişilerin atanması yasalarla belirlenmiş ve bütün siyasi etkilerden korunmuş olarak gerçekleştirilmesi önemlidir. Bu durum özellikle iktidar partisi milletvekillerini kapsayabilen yasadışı yapılara karşı gerçekleştirilen operasyonlarda önemlidir. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin MİT’i denetleme yetkisi yoktur.)

* İletişimin denetlenmesi kararı:

1. İstihbarat faaliyetleri sadece somut bir tehlikenin varlığı söz konusu olduğunda başlatılır.

2. İletişimin denetlenmesini gerektiren suçlar, ağır suçlardır. (İletişimin denetlenmesi ile özel hayata yapılan müdahalenin ciddi olduğuna inanıldığı için, dinlemeyi haklı kılan suçların belirli ağırlıkta olması gerekir. Bu suçlar CMK madde 250’de a, b, c’de yer almaktadır. İstihbarat makamları her suçu ve bütün suçları engellemenin mümkün olmadığının bilincinde olmalıdır. Mutlak güvenlik sağlamak için otoriter baskıya yol açabilen girişimler yerine, bunu göz önünde bulunduran stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.)

3. İletişimin denetlenmesi sırasında bu suçların dışında başka suçların işlendiğinin öğrenilmesi halinde, dinlemeyi haklı kılacak ağırlıkta olmadığı için bu suçla ilgili bilgiler kullanılmaz.

4. İletişimin denetlenmesi, gecikmesinde sakınca bulunan haller dışında sadece mahkeme kararıyla gerçekleşebilir.

5. Hakim emri olmadan iletişimin denetlenmesi gerçekleştiriliyorsa, azami 24 saat içerisinde yetkili hakim iletişimin denetlenmesini onaylama veya durdurma kararı verir.

6. İletişimin denetlenmesiyle ilgili kural hem bireye hem de bireyin kullandığı iletişim aracına yöneliktir. (İletişimin denetlenmesi kararının verilmesinde, diğer istihbarat faaliyetleri kararlarında olduğu gibi, talep ile bağlantılı olan vakaya atıfta bulunan operasyonun gerekçelendirilmesinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.)

7. İletişimin denetlenmesi için gereken kararlar en fazla üç ay içinde verilebilir.

8. Önleme amaçlı işlemler ve dinlemeler Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda kurulan tek bir merkezden yürütülür.

Performans kriterleri oldukça açık. Kontrol listeleri de oldukça kapsamlı. Gelecek hafta devam edeceğiz.

Yazıyı, ABD’nin önde gelen Anayasa Mahkemesi otoriteleri arasında yer alan Thomas C. Clark’ın istihbarat faaliyetleriyle ilgili kitapçıkta yer alan değerlendirmesiyle bitirelim:

“İstihbarat önemli olmakla birlikte istihbaratın önemine yapılacak çok fazla vurgu, bazı önemli suçları önlemenin hatırına insan hakları ihlallerine göz yumma riskini de beraberinde getirmektedir. Bu noktada söylenmesi gereken suçla mücadelede istihbarat önemlidir ama suçla mücadelede insan haklarının korunması daha önemlidir. Çünkü hiçbir şey bir ülkeyi, ülkenin bekası adına hukuk kurallarını çiğnemekten daha hızlı yıkamaz.”

TEKNİK TAKİP : OBAMA’DAN ‘DİNLEME1’ TALİMATI

Obama’dan "dinleme1′ talimatı ABD Başkanı Obama, istihbarat kurumlarına, "Zorlayıcı ulusal güvenlik maksadı olmadıkça, yakın müttefik ülkelerin devlet başkanlarının iletişimlerinin izlenmemesi" talimatı verdi

Obama’dan "dinleme1′ talimatı ABD Başkanı Obama, istihbarat kurumlarına, "Zorlayıcı ulusal güvenlik maksadı olmadıkça, yakın müttefik ülkelerin devlet başkanlarının iletişimlerinin izlenmemesi" talimatı verdi. WASHİNGTON – ABD Başkanı Barack Obama, ABD Adalet Bakanlığında yaptığı konuşmayla NSAin istihbarat takibi yöntemlerine dair planladığı reformları açıkladı. Konuşmasında ABD istihbarat kurumlarının faaliyetlerini öven ve bunların ne kadar gerekli olduğunu tarihten örneklerle anlatan Obama, "Bununla birlikte, düzgün koruma tedbirleri olmadan bu tür (telefon dinleme) programların özel hayatlarımızı daha fazla açığa vurmada kullanılabileceğine dair eleştirilerin haklı olduğuna inanıyorum…Yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Dolayısıyla, (Vatanseverlik Yasası’nın) 215. Bölümü’nü mevcut haliyle sona erdirecek bir geçiş sürecinin hayata geçirilmesi ve hükümet bu toplu üst veriyi elinde tutmadan da ihtiyacımız olan kapasiteleri koruyacak mekanizmaların oluşturulması talimatı verdim" dedi.

Obama, Amerikan istihbarat kurumlarına da, "Zorlayıcı bir ulusal güvenlik maksadı olmadıkça, yakın dost ve müttefik ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının iletişimlerinin izlenmemesi" talimatını verdiğini belirtti. Başkan Obama, "Dünya genelindeki insanlar da, milliyetleri ne olursa olsun, şunu bilmeliler ki ABD, ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyen sıradan insanları gizlice dinlemiyor ve onların mahremiyet kaygılarını hesaba katıyoruz. Bu, yabancı liderler için de geçerli. Bu konuya yönelik gösterilen anlaşılır ilgiyi gözönüne alarak, istihbarat camiasına şunu net olarak ortaya koydum, zorlayıcı bir ulusal güvenlik maksadı olmadığı müddetçe, yakın dost ve müttefiklerimizin devlet ve hükümet başkanlarının iletişimlerini izlemeyeceğiz. Ulusal güvenlik ekibim ve istihbarat camiasına, ilerleyen dönemde güveni yeniden inşa edecek şekillerde aramızdaki koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmek için yabancı muhataplarıyla birlikte çalışmaları talimatı verdim" diye konuştu.

Üzerinde durmayacağım ABD istihbaratının faaliyetleriyle ilgili gizli bilgileri sızdıran Edvvard Snovvden’a konuşmasında bir cümleyle değinen Obama, "Açık bir soruşturmanın olduğunu gözönüne alarak, Saym Snowden’ın eylemleri ya da niyetleri üzerinde durmayacağım. Şunu söyleyeceğim, ülkemizin savunması, ülkemizin sırlarının emanet edildiği kişilerin sadakatına da kısmen bağlıdır. Eğer hükümetin politikalarına itiraz eden herhangi bir kişi, gizli bilgileri kamuoyuna ifşa etmek için bu politikayı kendi eline alırsa, o zaman halkımızı hiçbir zaman güvende tutamayız ya da dış politika yürütenleyiz" ifadesini kullandı. Kaygılan dikkate alıyoruz Obama, şöyle devam etti: "Önemli olan şu; dünya genelindeki insanları, milliyetleri ne olursa olsun, ABD’nin ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyen sıradan insanları gizlice dinlemediğini ve onların mahremiyet kaygılarını dikkate aldığımızı bilmeliler. Şu noktada net olayım; istihbarat kurumlarımız hükümetlerin niyetleri hakkında bilgi toplamaya devam edecek, tıpkı her ülkenin istihbarat servislerinin yaptığı gibi. Servislerimiz daha etkili olabilir diye özür dilemeyeceğiz.

Ancak yakından çalıştığımız ve işbirliklerine ihtiyaç duyduğumuz devlet ve hükümet başkanları, onları gerçek ortaklar olarak gördüğümüz konusunda emin olmalılar. Talimatmı verdiğim değişiklikler bunu yerine getiriyor." Almanya memnuniyetle karşıladı Almanya Dışişleri Bakanı FrankWalter Steinmeier, iki ülke arasında geçen yıl gerilime yol açan tartışmalı casusluk programı konusunda reforma gidilmesi planlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Steinmeier, ‘ABD’ye, güvenlik ihtiyaçlarıyla sivil özgürlüklerin korunması arasındaki dengeyi doğru şekilde sağlayacağı konusunda güvendiğini" vurguladı "Başkan Obama, Amerikan istihbarat servislerini sınırlandırılması ve denetim getirilimesine ilişkin karan ve Kongre ve ülke vatandaşlarının yeralacağı bir süreci hayata geçireceğini bugün kamuoyuna açıkladı" ifadesini kullanan Steinmeier, yapılacak reformların ABD istihbarat kurumlarının uygulamalarına bir değişiklik getireceğinde umutlu olduğunu aktardı. *

TERÖR /// Mustafa Destici : PKK eskisinden daha çok güçlendi

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye’de olup bitenlerle ilgili BUGÜN’e konuştu. Yolsuzluk operasyonu sonrası emniyet ve yargıda yaşanan tasfiyelerle ilgili “Kurumlar arası çatışma, kuvvetler arası çatışmaya dönüştürülüyor” dedi.

“Paralel devlet” iddialarına ise “İktidar 11 yıl gökyüzünde uçurtma mı uçurdu" sorusuyla yanıt verdi.

*17 Ara­lı­k’­tan be­ri Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Ön­ce­lik­le yol­suz­luk dos­ya­sı ile ar­ka­sın­dan ge­len sü­reç bir­bi­rin­den ay­rıl­ma­lı. Yol­suz­lu­ğa kar­şı he­pi­mi­zin ay­nı saf­ta dur­ma­sı ve hu­ku­kun önü­nün açıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Gö­re­vi­ni ve ma­ka­mı­nı kö­tü­ye kul­lan­mak­la, yol­suz­luk id­di­asıy­la it­ham edi­len­ler, hu­kuk çer­çe­ve­sin­de ak­lan­ma fır­sa­tı­nı ve im­kâ­nı­nı so­nu­na ka­dar kul­lan­ma­lı. Dev­let için­de bir pa­ra­lel ya­pı id­di­ala­rı­na ge­lin­ce de, 11 yıl­lık ik­ti­da­ra “Dev­let için­de pa­ra­lel ya­pı­nın ku­rul­ma­sı­na ni­çin mü­sa­ade et­ti­ni­z” di­ye so­ru­yo­ruz. Tür­ki­ye­’de se­çil­miş hü­kü­me­ti aşan, onu ha­zır­lık­sız ya­ka­la­yan, dev­le­te hâ­kim ama her­han­gi bir si­ya­si so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­ma­yan ve hiç­bir şe­kil­de şef­faf ol­ma­yan bir ha­re­ket mev­cut ise böy­le bir ha­re­ke­tin var­lı­ğın­dan ha­ber­siz olan ik­ti­dar 11 yıl gök­yü­zün­de uçurt­ma mı uçur­du? Dev­let için­de yan­lış ya­pan var­sa he­sa­bı yi­ne hu­kuk çer­çe­ve­sin­de so­ru­lur. İçin­de bu­lun­du­ğu­muz or­ta­ma bak­tı­ğı­mız­da Tür­ki­ye san­ki bir iç kao­sa sü­rük­len­me­ye, ül­ke­de bir gü­ven­lik ve ege­men­lik so­ru­nu or­ta­ya çı­ka­rıl­mak is­te­ni­yor. Ku­rum­la­ra­ra­sı ça­tış­ma, kuv­vet­le­r a­ra­sı ça­tış­ma­ya dö­nüş­tü­rü­lü­yor.

2 DÖ­NEM SI­NIR­LA­MA­SI

*HSYK Ya­sa Tek­li­fi ile il­gi­li tar­tış­ma­la­rı na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nuz?

Tür­ki­ye, pal­ya­tif çö­züm öne­ri­le­ri­ni de­ğil tam de­mok­ra­tik bir ana­ya­sa­yı gün­de­mi­ne al­ma­lı. Da­ha 3 yıl ön­ce re­fe­ran­dum­da HSYK de­ğiş­ti­ril­di, şim­di bu­nun yan­lış ol­du­ğu ifa­de edi­li­yor, ye­ni dü­zen­le­me de bir­kaç yıl son­ra yan­lış ola­bi­lir. Ön­ce ya­sa­ma ba­ğım­sız­lı­ğı sağ­lan­ma­lı. Bu­nun için de mil­let­ve­kil­le­ri­nin ter­cih sis­te­mi ile se­çil­me­si­ni, yüz­de 10 se­çim ba­ra­jı­nın kal­dı­rıl­ma­sı­nı, Ha­zi­ne yar­dı­mın­dan bü­tün par­ti­le­rin fay­da­lan­ma­sı­nı öne­ri­yo­ruz. Mil­let­ve­kil­le­ri­ne 3 dö­nem sı­nır­la­ma­sı­nı da doğ­ru bul­mu­yo­ruz. Bu­ra­da yü­rüt­me sı­nır­lan­dı­rıl­ma­lı. Baş­ba­kan ve ba­kan­lar 2 dö­nem gö­rev ya­pa­bil­me­li, baş­ba­kan ba­kan­la­rı dı­şa­rı­dan ata­ma­lı.

YARGI KÖMÜR İŞLETMESİ DEĞİL Kİ

*San­ki baş­kan­lık sis­te­mi­ni ta­rif edi­yor­su­nuz.

Par­la­men­ter sis­tem için­de de bu ya­pı­la­bi­lir. Böy­le bir ya­sa­ma olur­sa, bu ya­sa­ma­ya HSYK üye­le­ri­ni seç­ti­re­bi­lir­si­niz. Ba­ğım­sız ol­ma­yan ya­sa­ma­ya HSYK’­yı seç­tir­di­ği­niz­de ise par­ti­li HSYK üye­le­ri olur. Kö­mür iş­let­me­le­ri de­ğil ki yar­gı, is­te­di­ğin ka­dar kö­mür çı­kar­tıl­sın, elek­trik üre­til­sin. Bu sü­reç­ten çık­ma­nın yo­lu da­ha faz­la de­mok­ra­tik­leş­me.

*Si­zin hak­kı­nız­da da ba­zı id­di­alar gün­de­me ge­ti­ri­li­yor.

BBP’­nin er­dem­li ve omur­ga­lı du­ru­şu­nu yoz­laş­tır­mak ve iti­bar kay­bı­na uğ­rat­mak için yo­ğun ça­ba­lar sarf edi­yor­lar. Li­de­rim Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu, MÇP’­den ay­rıl­dı­ğın­da tüm psi­ko­lo­jik sa­vaş yön­tem­le­ri na­sıl in­saf­sız­ca kul­la­nıl­dıy­sa, şim­di de hay­si­yet yok­su­nu bi­ri­le­ri, bu yol ve yön­tem­le­ri ala­bil­di­ği­ne kul­la­nı­yor. Muh­sin Baş­kan, MÇP’­den ay­rı­lıp BBP’­yi kur­du­ğun­da ay­nı zih­ni­yet, “Muh­sin Baş­kan BBP’­yi ku­rar­ken Fet­hul­lah Gü­len ve hiz­met ha­re­ke­tin­den yük­lü mik­tar­da pa­ra al­dı­” di­ye if­ti­ra et­miş­ti. Şim­di de yol­suz­luk­lar kar­şı­sın­da hu­ku­kun iş­le­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen BBP yö­ne­ti­ci­le­ri­ne “Fet­hul­lah Gü­le­n’­den fon­lan­dı­la­r” di­ye­rek if­ti­ra edi­yor­lar. Akıl­la­rın­ca du­ru­şu­mu­zu bir yer­le­re an­ga­je ede­rek bi­zi is­ti­ka­me­ti­miz­den ayır­ma­ya ça­lı­şa­cak­lar. Bi­zim 29 Ocak 1993’ten be­ri ser­gi­le­di­ği­miz in­sa­ni, ima­ni, mil­li ve Muh­si­ni du­ruş ney­se 17 Ara­lık 2013’te ser­gi­le­di­ği­miz du­ruş da ay­nı.

KA­ZA SÜ­RE­CE MAL­ZE­ME EDİ­LE­Bİ­LİR

*Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu­’nun ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği he­li­kop­ter ka­za­sı ile il­gi­li şüp­he­ler gi­de­ril­me­di, so­ruş­tur­ma han­gi aşa­ma­da?

Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı’nda 3 yıldır soruşturuluyor. Henüz aydınlatılabilmiş değil, şüpheler derinleşmiş durumda. Muhsin Başkan ve arkadaşlarımızla ilgili kamuoyunda “öldürüldüler, suikasta uğradılar” algısını oluşturan 7-8 nokta var. Kayseri mahreçli “kurtuldu, geliyor” açıklamasının neden yapıldığı bilinmiyor. Helikopterin düştüğü yerin bildirilmesine rağmen orada arama yapılmaması, helikopterden bazı parçaların alınması, radar kayıtlarının belli olmaması. Bir devlet büyüğüne, yanlışlıkla jetlerin düşürdüğü bilgisinin verildiği iddiası. Bunlar soruşturma dosyasının içinde. Bir gizli tanık, olaydan 2-2,5 saat sonra iki askeri helikopter indiğini söylüyor. 3 farklı otopsi raporu var. Bunlar çözüldüğünde olayın aydınlatılabileceğini düşünüyorum. Zamanaşımı diye bir problem yok. Toplumda ne konuşulmuşsa, hangi iddialarda bulunulmuşsa, hatta insanların gördükleri rüyalar bile, her şey, öncesi, sonrası, başlangıcı, araması, kurtarması hepsi soruşturma dosyasının içinde var. Hiçbir süreci eksik bırakmadan, boşluk oluşmadan bu dosyayı takip ettik. Belli dönemlerde, bu dosya üzerinden kendi hesaplarını görmeye çalışanlar oldu, bugün yaşanan sürece de malzeme edilmeye kalkılabilir, bu hem bizi üzer hem de ahlaki olmaz.

Muhsin Yazıcıoğlu’nun Hrant şiiri hafızalarımıza kazındı

*Hrant Dink sui­kas­tı­nın yıl­dö­nü­mü. O va­kit BBP bu sui­kast­la iliş­ki­len­di­ril­miş­ti.

Rah­met­li li­de­ri­miz Muh­sin Ya­zı­cı­oğ­lu ve par­ti­miz, bir fo­toğ­raf ka­re­sin­den yo­la çı­kı­la­rak çok bü­yük hak­sız­lı­ğa uğ­ra­dı. Ade­ta bir yar­gı­sız in­faz sü­re­ci yü­rü­tül­mek is­ten­miş­ti. Muh­sin Baş­ka­n’­ın Hrant Dink için yaz­dı­ğı şii­rin mıs­ra­la­rı bi­zim ha­fı­za­la­rı­mı­za ka­zın­mış­tır. “Kan sı­zı­yor Fı­ra­t’­ın de­lin­miş ta­ba­nın­dan top­ra­ğı­ma. Bağ­rın­da­ki bü­tün Meh­met­ler ağ­lı­yor. Oğ­lu­nun adı­nı Fa­tih ko­yan bü­tün Er­me­ni­ler­le bir­lik­te…” di­yor­du. Baş­kan, Müm­ta­z’­er Tür­kö­ne ile yap­tı­ğı rö­por­taj­da, “H­rant, bu top­rak­lar­da yüz­ler­ce yıl ege­men ol­muş kül­tü­rün bir ya­di­gâ­rı idi. Be­nim için bir ema­net­tir. Be­nim zim­me­tim­dey­di­” de­miş­ti, İs­lâm hu­ku­ku­na gö­re, Müs­lü­man­la­r’­ın, ay­nı top­rak üze­rin­de ya­şa­dı­ğı bir gay­ri­müs­li­min ca­nın­dan, ma­lın­dan ve na­mu­sun­dan so­rum­lu ol­du­ğu­nun al­tı­nı çiz­miş­ti. O gün ne­re­de dur­muş­sak bu­gün de ay­nı yer­de­yiz.

Uludere’de devlet kendi vatandaşından özür dilemeli

*Ulu­de­re ka­ra­rı­nın açık­lan­ma­sın­dan son­ra “sür­pri­z” bir açık­la­ma yap­tı­nız.

Be­nim Ulu­de­re ile il­gi­li söz­le­rim­den ba­zı çev­re­ler ra­hat­sız ol­du. Bu­ra­da bir yan­lış­lık var, bir ha­ta ya­pıl­mış. 34 in­san ha­ya­tı­nı kay­bet­miş, ai­le­le­ri ha­di­se­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı­nı, so­rum­lu­la­rın hu­kuk önün­de ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Te­rör­le mü­ca­de­le eder­ken ha­ta­lar ola­bi­lir. Yan­lış is­tih­ba­rat so­nu­cu bu iş ya­pıl­mış­sa dö­nüp ken­di hal­kı­nız­dan, ken­di va­tan­daşınızdan özür di­le­ye­cek­si­niz. Dev­let bir ha­ta yap­mış­sa özür di­le­ye­bil­me­li, bu­nu ken­di va­tan­daş­la­rın­dan esir­ge­me­me­li. Bu­ra­da bi­le­rek yan­lış bir is­tih­ba­rat­la, dev­let zo­ra so­kul­ma­ya, TSK açı­ğa dü­şü­rül­me­ye ve bu ara­da PKK’­ya psi­ko­lo­jik üs­tün­lük sağ­lan­ma­ya ça­lı­şıl­mış­sa so­rum­lu­la­rı­nın bu­lu­nup ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı la­zım.

VİCDANI OLAN ETKİLENİR

*Bir­den­bi­re BBP’­nin bir Ulu­de­re il­gi­si­nin or­ta­ya çık­ma­sı­nın da za­man­la­ma­sı ma­ni­dar de­ğil mi?

Ulu­de­re­’de ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin ta­but­la­rı PKK bay­rak­la­rı­na sa­rıl­dı, öy­le olun­ca da top­lum on­la­rı PKK’­lı gör­dü ve sa­hip­len­me­di. Biz de ilk baş­ta öy­le dur­duk. Ai­le­le­rin PKK ile ara­la­rı­na me­sa­fe koy­ma­la­rı, hak ara­ma mü­ca­de­le­le­ri­ne on­la­rı ka­rış­tır­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Açık­ça­sı Ulu­de­re ye­ri­ne “Ro­bos­ki­” de­nil­me­si bi­le top­lu­mu so­ğu­tu­yor, bi­ze de so­ğuk ge­li­yor. Di­ğer yan­da da o an­ne­ler, ba­ba­lar bi­zim Müs­lü­man kar­deş­le­ri­miz. Acı­lı bir an­ne el­le­ri­ni gö­ğe açıp fer­yât edi­yor, bi­zim bun­dan et­ki­len­me­me­miz müm­kün de­ğil. Vic­da­nı olan her in­san bun­dan et­ki­le­nir. Ne bir ku­ru­mu ne de bir ki­şi­yi he­def alı­yo­rum. Ar­ka­sın­da ki­min ol­du­ğu­nu bil­mi­yo­rum, sa­de­ce “hiç­bir olay ka­ran­lık­ta kal­ma­sı­n” di­yo­rum.

PROVOKASYON UYARISI

*Bir pa­zar sa­ba­hı Ulu­de­re­’de 2 kö­ye ya­pı­lan şa­fak bas­kı­nıy­la il­gi­li ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Geç­ti­ği­miz çar­şam­ba gü­nü Tür­ki­ye-Irak sı­nır hat­tın­da ya­pı­lan ça­lış­ma­lar se­be­biy­le bu köy­lü­le­rin için­de bu­lun­du­ğu bir grup ta­ra­fın­dan pro­tes­to gös­te­ri­si ya­pıl­mış­tı. Bu gös­te­ri­ler­de 1 ki­şi ağır ya­ra­lan­mış­tı. Bir is­tih­ba­rat bil­gi­si üze­ri­ne ope­ras­yo­nun dü­zen­len­miş ola­bi­le­ce­ği­ni tah­min edi­yo­rum. Gü­ven­lik güç­le­ri­nin ya­sal ve hu­ku­ki da­ya­nak­lar­la bu­nu ger­çek­leş­tir­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

*Bir pro­vo­kas­yon ol­du­ğu gö­rüş­le­ri­ne ka­tıl­mı­yor mu­su­nuz?

Bu­gün­kü ope­ras­yon­lar­la 28 Ara­lı­k’­ta ya­şa­nan Ulu­de­re ha­di­se­si­nin bağ­daş­tı­rıl­ma­sı­nı doğ­ru bul­mu­yo­rum. PKK bu olay­la 28 Ara­lı­k’­ı iliş­ki­len­di­re­rek pro­vo­ke et­me­ye ça­lı­şa­cak, ka­şı­ya­cak­tır. Yö­ne­ti­ci­ler dik­kat­li ol­ma­lı.

‘PKK eskisinden çok daha güçlü’

*Çö­züm sü­re­ci ile il­gi­li eleş­ti­ri­le­ri­niz ol­muş­tu.

Tür­ki­ye, PKK gi­bi bir ör­güt­le mü­ca­de­le eder­ken yap­ma­sı ge­re­ken­le­ri hiç yap­ma­dı, mü­ca­de­le edi­yor­muş gi­bi yap­tı. Bu mü­ca­de­le­de as­ker-si­vil iş­bir­li­ği­nin sağ­lan­ma­sı, is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­nin bir­lik­te ça­lış­ma­sı şart­tı. An­cak her dö­nem 3 is­tih­ba­rat ör­gü­tü de bir­bi­ri­ni açı­ğa dü­şür­dü. Fi­nans­man kay­nak­la­rıy­la mü­ca­de­le edil­me­di. Böl­ge hal­kı yan­lış po­li­ti­ka­lar­la PKK’­nın ku­ca­ğı­na itil­di. Böl­ge­nin, eko­no­mik ve eği­tim an­la­mın­da prob­lem­le­ri çö­zü­le­me­di. Bi­rey­sel hak ve öz­gür­lük­ler açı­sın­dan en çok hak­sız­lık bu böl­ge­de ya­şan­dı. Bun­lar ya­pıl­mış ol­say­dı Tür­ki­ye, 30 se­ne­de 30 ke­re PKK’­yı bi­ti­rir­di. Bir yıl için­de ka­rar­lı bir ta­vır­la hem dağ kad­ro­su hem de şe­hir­de­ki KCK ya­pı­sı dar­be ye­miş­ti. İm­dat­la­rı­na çö­züm sü­re­ci ye­tiş­ti.

AT KOŞ­TU­RU­YOR­LAR

*Çö­züm sü­re­ci PKK’­nın im­da­dı­na ye­tiş­ti der­ken ne­yi kas­te­di­yor­su­nuz?

Biz bu sü­re­cin pa­zar­lık sü­re­ci ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Bu sü­reç te­rö­rü bi­tir­mez. PKK ne si­lah bı­ra­kır ne çe­ki­lir ne de ken­di­ni lağ­ve­der. Bu sü­reç­te, ör­güt ola­rak ya­ra­la­rı­nı sa­ra­cak, mi­li­tan ek­si­ği­ni ta­mam­la­ya­cak, lo­jis­tik ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ya­cak. KCK’­lı­lar dı­şa­rı çı­ka­cak. Bü­tün bun­lar olur­ken de PKK meş­ru­la­şa­cak. Si­ya­si söz­cü­le­ri, dağ kad­ro­su, İm­ra­lı­’da­ki li­de­ri gün­dem için­de at koş­tu­ru­yor.

*Ko­nuş­ma­la­rı genç­le­rin öl­me­sin­den, an­ne­le­rin ağ­la­ma­ma­sın­dan da­ha iyi bir şey de­ğil mi?

Bu sü­reç­te, ikin­ci adım­da bü­yük bir si­ya­si or­ga­ni­zas­yon ha­li­ne dö­nü­şe­cek­ler. Üçün­cü adım­da, özerk­lik­le bir­lik­te dev­let­leş­me adı­mı ata­cak­lar. BDP’­li be­le­di­ye­le­ri be­le­di­ye baş­kan­la­rı de­ğil PKK’­nın ata­dı­ğı ko­mi­ser­ler yö­ne­ti­yor. Uy­gu­la­ma­da fii­li özerk­lik sağ­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan böl­ge PKK’­nın kon­tro­lü­ne ge­çe­cek. Bu iyi bir şey mi?

*Bir si­ya­si par­ti­si­niz me­se­la hal­kın oy­la­rı­nı al­sa­nız da bü­tün bun­lar ol­ma­sa, çö­züm öne­ri­niz ne?

Bu­gün bir te­rör ey­le­mi ol­ma­dı­ğı için san­ki PKK bit­ti gi­bi al­gı­la­nı­yor. Tür­ki­ye için­de ve kamp­lar­da PKK es­ki­sin­den da­ha güç­lü. Biz, PKK’­nın da­ha da güç­len­di­ği ka­bul ede­rek çö­züm su­nu­yo­ruz. Gü­ven­lik po­li­ti­ka­sız te­rör­le mü­ca­de­le edil­mez. Dağ­da PKK’­lı­lar gi­bi ya­şa­yan, ka­ra­kol­lar­da av ko­nu­mun­dan çı­kıp av­cı ko­nu­mu­na ge­çen, tam do­na­nım­lı, eği­tim­li mo­bil bir­lik­le­ri­miz ol­ma­lı. Ka­lekol­la­rın ya­pıl­ma­sı, ba­raj­la­rın oluş­tu­rul­ma­sı, di­ğer is­tih­bâ­ri ek­sik­lik­le­ri­n ta­mam­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. PKK’­ya kar­şı özel bir is­tih­ba­rat bi­ri­mi oluş­tu­rul­ma­lı. Fi­nans­ma­nı ile mü­ca­de­le edi­lip, uyuş­tu­ru­cu, ka­çak­çı­lık ve in­san ti­ca­re­tin­den el­de et­tik­le­ri ge­lir ke­sil­me­li.

Dış des­te­ği­ne kar­şı ka­rar­lı bir du­ruş ser­gi­len­me­li. Hu­ku­ki dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­lı. Böl­ge hal­kı­nın bi­rey­sel hak ve öz­gür­lük­le­re da­ir ta­lep­le­ri­nin önü açıl­ma­lı. Ai­di­yet duy­gu­su ge­liş­ti­ril­me­li. Mev­cut imam, öğ­ret­men, bü­rok­ra­si kad­ro­su ile bu­nun ya­pıl­ma­sı müm­kün de­ğil, böl­ge in­sa­nı­nın de­ğer­le­ri­ni bi­len, on­lar gi­bi ya­şa­yan bir kad­ro oluş­tu­rul­ma­lı. Bü­tün si­ya­si par­ti­le­rin, di­ni ka­na­at ön­der­le­ri­nin, si­vil top­lum ör­güt­le­ri­nin tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lı­mı ile böl­ge­nin her ren­gi­nin için­de ola­ca­ğı bir mu­ha­tap­lık he­ye­ti ku­rul­ma­lı ve hal­kın ta­lep­le­ri­ni al­ma­lı. Bu ta­lep­ler de kar­şı­lan­ma­lı.

YERLİ BASIN : Para Politikası ve Siyaset

ekonomi1.jpg?itok=3eWKHJPF

Radikal: Fatih Özatay: Gerçekten düşük faiz büyümeyi artırır mı?

Her şeyin tek sorumlusu Merkez Bankası değil; bunu iddia etmek haksızlık olur. Ama para politikasının bu gelişmelerdeki rolünü görmezlikten gelmek olmaz. Şu tür yorumları özellikle ekonomi kanallarında çok duyuyorsunuz. “Merkez Bankası faizi yükseltmiyor, çünkü böyle bir eylemin büyüme oranını düşüreceğinden çekiniyor.” Şu faiz meselesi giderek ilginç bir hal almaya başladı. Neredeyse bir de bu nedenle bölüneceğiz. Soru şu: Merkez Bankası faizi düşük tutarak ekonomimizin daha fazla büyümesini sağlayabilir mi? Bu soruyu yanıtlamadan, şu ‘üç’ sorunun yanıtını düşünmekte yarar var: “Büyümeyi daha fazla artırmak için Merkez Bankası neden faizi sıfıra yaklaştırmıyor?” Devamı…

Taraf: Erol Koç: Belirsizlik dönemi stratejisi (2)

Kriz derinleşiyor, ama toplum bunu şimdilik belirsizlik ve kaos hâlinde algılıyor. Krizin kriz olarak algılanabilmesi ve görülebilmesi için, insanların bizzat o krizi kendi kişisel hayatlarında yaşıyor olmaları gerekir. Böyle bir ihtimal var mıdır? Vardır. Peki, nasıl olur? Bunu şirketler, kriz sonucu iflas etmeleri; kişiler ise işlerini kaybetmeleri hâlinde yaşarlar. Bunun sinyali nedir? TL’nin yabancı paralar karşısındaki seyri… TL, tarihinin en düşük değerine indi. Yolsuzluk, hırsızlık, hukuk, yargı, HSYK, çapsızlık, itibarsızlık… kendini ekonomide şimdilik TL’nin düşen seyriyle gösteriyor. Devamı…

Zaman: M. Ali Yıldırımtürk: Finans sektörü ne istiyor, Merkez Bankası ne diyecek?

Geçmiş yıllardan beri ülkemizde döviz fiyatlarının yükselmesi kriz göstergesi olarak algılanıyor. Ancak dış kaynağa ihtiyacı olan ekonomilerde döviz fiyatlarının istikrarlı seyrini sağlamak çok da kolay değil. Döviz fiyatlarının yükselmesinin gerekçelerinden biri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Bankası’nın (FED), bu aydan itibaren piyasalarına daha az para sürecek olması. Devamı…

Akşam: Deniz Gökçe: 2013 bütçe açığı 18 milyar TL oldu

Maliye Bakanlığı aralık ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşme verilerini açıkladı. Böylece merkezi yönetime ilişkin bütçe rakamlarında yıllık tablo ortaya çıkmış oldu. Buna göre 2012 yılında 28.8 milyar TL olan bütçe açığı geçen yıl 18.4 milyara geriledi. Bütçe hedefinde bu rakam 34 milyar TL olarak belirlenmişti. Yani bütçe açığının kabaca hedefin yarısında kaldığını söyleyebiliriz. Benzer şekilde 19 milyar TL olarak hedeflenen faiz dışı bütçe fazlası da yıl sonunda 31.5 milyara ulaştı. Aşağıdaki tablo merkezi yönetim bütçesindeki ana kalemleri baz alarak özet ve karşılaştırmalı bir tablo sunuyor. Devamı…

Aydınlık: Ufuk Söylemez: Hani 1 dolar 1 TL olacaktı?

Türkiye’de çıkarcı holding medyasında yazan – konuşan gazeteci – akademisyen – teknisyen bir çok isim daha düne kadar oluk oluk akan sıcak paranın verdiği cesaretle, yüksek perdeden konuşurlardı. Onlara göre 1 doların 1 TL olması beklenmeliydi. Üretmeyen, istihdam ve katma değer yaratamayan Türk ekonomisine bol, kolay ve sıcak döviz girişleri sürecekti. O paralarla da, ithalat yapılacak, tüketiciler kredi kartı ve borca boğulacak, böylece bu saadet zinciri sürecekti. Ama artık deniz bitti, el parasıyla lale devri yaşamanın sonuna gelindi. T. Erdoğan’a yalakalık yapmak ve iktidara yanaşmak için, "1 dolar 1 TL olacak" laflarını edenler bugün ortalarda görünmüyorlar. Devamı…

(Süreç Analiz, 20 Ocak 2014)

YABANCI BASIN : Irak’ta El Kaide Gerilemiyor

nic6286948-8153.jpg?itok=vPW9IYI5

Iraklı bir hükümet yetkilisi yalnızca 120 ISIS savaşçısının Ramadi’yi ele geçirdiğini ve 200 kadarının da Fellüce’yi aldığını belirtiyor. Bu süreçte onlara gevşek bir şekilde ilişkilendirilmiş olan “uyuyan hücreler”de yer alan bazı savaşçılar da katıldılar. Maliki ısrarla ISIS’ın yükselmesinde dış güçleri destekleri nedeniyle suçluyor. Görünüşe göre onun atıf yaptığı bölgedeki çoğunluğu Sünni olan ülkeler oluyor.

Buna karşın, Maliki’nin siyasi rakipleri Şii başbakanı Irak’ın Sünni azınlığı ile bağlar kurmada başarısız olmakla suçluyorlar. Onlar bu yaklaşımın El Kaide’nin Sünni topluluk içinde gelişen rahatsızlıktan faydalanmasına imkan verdiğini söylüyorlar. Aslında, Irak güvenlik kuvvetleri bir protesto kampını dağıttıktan ve Ramadi’de bir Sünni milletvekilinin evine saldırıp kardeşini öldürdükten sonra gelişen ölümcül çatışmalar karşısında Irak ordusu Anbar şehirlerinden çekilmeye zorlanmış ve ISIS’e burada tutunma alanı verilmiş oldu.

Hükümet yetkilisi ISIS’in ana hedefine ulaştığını söyledi. Ona göre “toprak kazanmak hiçbir zaman onlar için öncelik olmamıştı. Onlar kendi mahkumlarını özgürleştirdiler, bankaları soydular ve manşetlere yerleştiler. Onlar şimdiden kazandılar. Onlar çarpışmanın pençe izlerini bırakacaklar.” Devamı…

Çeviren: Süreç Analiz

(WP, Iraqi forces face resistance in trying to push last of al-Qaeda affiliates out of Ramadi, 19 Ocak2014)

YABANCI BASIN : İsrail ‘Kale’sine Çekiliyor

israel-master675.jpg?itok=tkCovfIb

Lübnan’dan ateşlenen bir Katyuşa roketi geçen ay İsrail’e indiği zaman Başbakan Benyamin Netanyahu Şii milis gücü olan Hizbullah’ı ve İranlı destekçilerini suçlamıştı. Fakat İsrail güvenlik yetkilileri saldırıyı Ağustos ayında olduğu gibi El Kaide bağlantılı Sünni bir cihatçı gruba atfettiler. Bu bağlantısızlık İsrail’in Ortadoğu’nun haritasını yeniden çizebilecek mezhep çatışmalarına gömülen bölgede karşılaştığı derinleşen bir dilemmaya işaret ediyor.

İsrail’in ulusal güvenlik danışmanı görevinden son zamanlarda ayrılan Yaakov Amidror “bizim anlamamız gereken şey her şeyin değişeceğidir; ve neye değişeceğini ben de bilmiyorum” diyor: “Fakat biz mücadelede bir yer işgal etmemeye çok çok dikkat etmeliyiz. Şu an gördüğümüz şey tarihi bir sistemin, ulusal Arap devleti fikrinin, çökmesidir. Bunun anlamı günün sonunda hiç kimsenin kontrol etmediği bir bölge tarafından bizim kuşatılacağımızdır.” Ordu istihbaratında görev yapmış eski bir orgeneral olan Bay Amidror İsrail’in stratejisini şöyle özetliyor: “Bekle ve kalene çekil.” Devamı…

Çeviren: Süreç Analiz

(NYT, Region Boiling, Israel Takes Up Castle Strategy, 18 Ocak 2014)

TOP SECRET : Marine Corps Intelligence Activity Djibouti Country Handbook

Marine Corps Intelligence Activity Djibouti Country Handbook.pdf

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: