TEKNİK TAKİP : ABD artık müttefik liderleri dinlemeyecek !

Obama, bundan böyle müttefik ülke liderlerinin dinlenmeyeceğini ve ABD’nin güvenlik tehdidi oluşturmayan sıradan insanlara yönelik casusluk faaliyetlerinde bulunmayacağını söyledi

Amerikan Başkanı Obama, Ulusal Güvenlik Dairesi’nin yeni bilgi toplama ve istihbarat politikalarını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı’nda uzun bir konuşma yapan Amerikan Başkanı Obama, Amerika’nın istihbarat toplama faaliyetlerinin her zaman “ülkenin güvenliğini ve özgürlüğünü koruma” amaçlı olduğunu bildirdi.

Obama Amerikalılar’ın olduğu kadar yabancı liderlerin de bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini vurguladı. Bundan sonra yabancıların ancak Amerika için çok ciddi bir güvenlik tehdidi sözkonusuyla izleneceğini belirten Obama, 43 dakika süren konuşmasında, istihbaratla ilgili tartışmaların Amerika’yı daha da güçlendirdiğini savundu. Obama, "yabancı liderleri ve müttefiklerimizi korumak için gerekli önlemleri alıyorum" dedi.

Televizyonlardan naklen yayınlanan konuşmasında Amerikan Başkanı Barack Obama Amerika’nın istihbarat dairelerinin bu tehditlere karşılık verme ve riskleri önlemek için yeni istihbarat ve soruşturma taktik ve teknikleri kullanmak zorunda kaldığını bildirdi.

"Yakın dostları ve müttefikler"

Obama, istihbarat camiasına, "Zorlayıcı bir ulusal güvenlik maksadı olmadıkça, ABD’nin yakın dostları ve müttefiklerinin devlet ve hükümet başkanlarını iletişimlerinin izlenmeyeceği" yönünde net talimat verdiğini söyledi.

Obama, ABD’nin istihbarat toplama alanındaki kapasitelerinin, sadece Amerikan halkını değil, dost ve müttefiklerinin de korunmasına katkı sağladığını savundu.

Obama, "Çabalarımız, ancak diğer ülkelerdeki sıradan vatandaşların ABD’nin onların mahremiyetine de saygı gösterdiğinde etkili olur. Yakın dostlarımız ve müttefiklerimizin de bir konu hakkında ne düşündüklerini öğrenmek istediğimde, izleme yöntemlerine başvurmak yerine, telefon elime alıp onları arayacağını bilmeye hakları var" diye konuştu.

ABD Başkanı, ülkesinin küresel liderliğinin, güvenlik gereksinimleriyle dünya genelindeki haklar ve liderlerle güven ve işbirliği tesis edilmesi ihtiyacı arasında bir denge kurmayı gerektirdiğini vurguladı.

Bugün yayımladığı yeni Başkanlık talimatıyla, ABD’nin istihbaratı sıradan insanların e-postaları ya da telefon görüşmelerini ayrım gözetmeksizin takip etme değil, sadece meşru ulusal güvenlik amaçlarıyla kullanacağını net şekilde ortaya koyduğunun altını çizen Obama, yabancılara yönelik belirli korumaların artırılması, kişisel bilgilerin saklanabileceği sürenin sınırlanması gibi tedbirler geliştirilmesi yönünde de talimat verdiğini belirtti.

Obama, şöyle devam etti:

"Önemli olan şu; dünya genelindeki insanları, milliyetleri ne olursa olsun, ABD’nin ulusal güvenliğimizi tehdit etmeyen sıradan insanları gizlice dinlemediğini ve onların mahremiyet kaygılarını dikkate aldığımızı bilmeliler. Bu, yabancı liderler için de geçerli. Bu konunun topladığı anlaşılır ilgi gözönüne alındığında, istihbarat camiasına şunu net olarak vurguladım; zorlayıcı bir ulusal güvenlik maksadı olmadığı müddetçe, yakın dost ve müttefiklerimizin devlet ve hükümet başkanlarının iletişimlerini izlemeyeceğiz. Ulusal güvenlik ekibime ve istihbarat camiasına, önümüzdeki dönemde güveni yeniden inşa edecek şekilde koordinasyon ve işbirliğini derinleştirmek için yabancı muhataplarla birlikte çalışmaları talimatı verdim.

Şu noktada net olayım; istihbarat kurumlarımız hükümetlerin niyetleri hakkında bilgi toplamaya devam edecek, tıpkı her ülkenin istihbarat servislerinin yaptığı gibi. Servislerimiz daha etkili olabilir diye özür dilemeyeceğiz. Ancak yakından çalıştığımız ve işbirliklerine ihtiyaç duyduğumuz devlet ve hükümet başkanları, onları gerçek ortaklar olarak gördüğümüz konusunda emin olmalılar. Talimatını verdiğim değişiklikler bunu yerine getiriyor."

11 Eylül sonrası

Obama ayrıca "İstihbarat önceliklerimiz ve hassas hedefler hakkındaki kararları yıllık temelde gözden geçireceğiz, böylece eylemlerimiz üst düzey ulusal güvenlik ekibim tarafından düzenli şekilde incelenecek. Vatanseverlik Yasası’nın toplu telefon kayıtlarının tutulması hakkındaki 215. bölümü, toplu üst veri programını mevcut haliyle sona erdirecek bir geçiş ve hükümetin bu toplu üst veriyi elinde tutmadan da ihtiyacımız olan kapasiteleri muhafaza edebilecek bir mekanizmanın oluşturulması için talimat veriyorum" diye konuştu.

İstihbaratın, tarih boyunca hem ABD hem de dünyanın korunmasındaki işlevlerinden örnekler veren Obama, gelişen teknolojinin tehditlerin boyutlarını da artırdığını ve özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra ABD istihbarat camiasının da geleneksel yöntemlerin çok daha ötesine geçerek bir dönüşümden geçmesi ihtiyacının doğduğunu belirtti. Obama, bu süreçte senatör olduğu dönemde "İleri sorgulama yöntemleri", izinsiz dinlemeler gibi, kendisinin de karşı çıktığı bazı aşırılıklara kaçıldığının görüldüğünü ve Başkan olduktan sonra bu aşırı uygulamaların bazılarını frenleyici düzenlemeleri hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Yeni teknolojilerin gücünün, Amerika’nın istihbarat alanında "Yapabilecekleri" üzerindeki teknik kısıtlamaları azalttığına dikkati çeken Obama, "Bu durum hepimize, ‘neler yapmalıyız’a dair zorlu sorular sormamız için özel bir yükümlülük getiriyor" ifadesini kullandı.

Obama, bu noktada Amerikan istihbarat belgelerini medyaya sızdırmasıyla ABD ve dünya gündemini sarsan kişi olan NSA sistem analisti Edward Snowden’ı kastederek, bu tür ifşaların Amerikan istihbaratının operasyonlarına da zarar verdiğini söyledi. Obama, şunları söyledi:

"Şimdi önümüzdeki görev, operasyonlarımıza verilen zararı tamir etmek ya da gelecekte yeni sızdırmaların önlenmesinden daha öte, anayasamızın gerektirdiği sivil özgürlükler ve mahremiyetin korunmasını onaylarken, kendimizi nasıl koruyacağımız ve dünyadaki liderliğimizi nasıl devam ettireceğimize dair bazı önemli kararlar almalıyız. Bunu sadece doğru olduğu için değil, terörizm, kitle imha silahlarının yayılması ve siber saldırılar gibi tehditlerin yakın zamanda ortadan kalkmayacak olması nedeniyle yapmalıyız ve istihbarat camiamızın uzun vadede etkili olması için, Amerikan halkının ve dünya genelindeki insanların güvenini korumalıyız. Bu çaba bir gecede tamamlanmayacak ve teknolojik değişimin hızı gözönüne alındığında, Amerika’nın bu tartışmaya son kez sahne olmasını da beklememeliyiz".

"Diğer ülkeler de ABD’nin istihbaratına bağlı"

Ülkenin istihbarat toplama yöntemleriyle ilgili bir süredir yürütülen gözden geçirme çalışmasına işaret eden Obama, "İstihbaratın gerçek düşman ve tehditlere karşı koymada hayati bir rol oynadığını" herkesin kabul ettiğini belirterek, istihbarat kurumlarının tek yönlü olarak silahsızlandırılamayacağını, diğer ülkelerin istihbarat servislerinin de ABD’yi dinlemeye çalıştığının farkında olduklarını belirtti.

Obama ayrıca NSA’i şiddetli biçimde eleştiren bazı ülkelerin bile özelde Amerika’nın dünyanın tek süper güç olarak özel sorumluluklarının bulunduğunun farkında olduğunu ve bu noktada onların da kendi halklarını korumak için ABD’nin topladığı istihbarata ihtiyaç duyduklarını bildiklerini ifade etti.

Ancak hükümetin izleme standartlarının yüksek olması gerektiğini dile getiren Obama, “Devletlerin eşsiz gücü dikkate alındığında, liderlerin ‘Bize güvenin, veri toplamamızda kötüye kullanma olmayacak’ demesi yeterli değildir. Tarih, güvenlerin ihlal edildiği örneklerle dolu” diyerek, özgürlüklerin gücün iyi niyetine değil, gücün kanunlarla kısıtlanmasına bağlı olduğunu söyledi.

Yürütme tarafından denetlenmesi güçlendirilecek

Obama, bu noktadaki yeni düzenlemelerine değindi.

İlk olarak, hem içeride hem dışarıda istihbarat faaliyetleriyle ilgili yeni bir başkanlık talimatını onayladığını belirten Obama, bu kapsamda, istihbarat faaliyetlerinin yürütme tarafından denetlenmesini güçlendireceklerini söyledi.

Obama, "Güvenlik gereksinimlerimizi, ama aynı zamanda da ittifaklarımızı, Amerikan şirketlerinin endişeleri de dahil ticaret ve yatırım ilişkilerimizi ve mahremiyet ve temel özgürlüklere bağlılığımızı dikkate almamızı temin edecek. İstihbarat önceliklerimiz ve hassas hedefler hakkındaki kararları yıllık temelde gözden geçireceğiz, böylece eylemlerimiz üst düzey ulusal güvenlik ekibim tarafından düzenli şekilde incelenecek" ifadesini kullandı.

Amerikalıların mahremiyetini koruyan tedbirler güçlendirilecek

Obama, izleme faaliyetlerine daha fazla şeffaflık kazandırmaya dönük program ve prosedürleri reformdan geçireceklerini, Amerikalıların mahremiyetini koruyan tedbirleri güçlendireceklerini vurguladı.

Kongre’ye, Yabancı İstihbarat İzleme Mahkemesi’nin (FISA) önüne gelen önemli davalarda bağımsız bir ses sunmak için hükümet dışındaki avukatlardan oluşan bir panelin oluşturulması yetkisi verme çağırısı yaptığını belirten Obama, yabancı ülke vatandaşlarına yönelik korumaların da artırılması, Vatanseverlik Yasası’nın 702. maddesi altında Amerikalılar ile yabancı vatandaşlar arasındaki iletişim takibine ilave kısıtlamalar getirecek reformlar başlatmaları talimatını verdiğini aktardı.

Obama, Snowden’ın sızdırmaları sonrasında ülkede çok tartışılan Vatanseverlik Yasası’nın 215. maddesi altındaki toplu telefon kayıtlarının tutulması konusunda, bu programın telefon görüşmelerinin içeriğiyle ya da telefonda görüşen kişilerin adlarıyla ilgilenmediğini, bunun yerine, telefon numaralarının, konuşma süreleri ve saatlerinin bir kaydını sağladığını, bu üst verinin, bir terör şüphesi durumunda incelenebildiğini belirtti. Özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra buna ihtiyaç duyulduğunu, NSA’in sıradan Amerikalıların telefonlarını dinlemesini içermediğini dile getiren Obama, bununla birlikte, düzgün korumalar olmadan bu tür bir programın özel hayatlar hakkında daha fazla bilgiyi açığa çıkarmada kullanılabileceği ve daha kapsayıcı ve müdahale edici toplama programlarına yol açabileceğine dair eleştirileri de haklı bulduğunu söyledi.

Barack Obama, programı eleştirenlerin, programın kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman açılmamış olmasına yönelik getirdiği eleştirilerinde de haklı olduklarını belirtti.

"Tüm bu nedenlerden dolayı, yeni bir yaklaşıma ihtiyacımız olduğuna inanıyorum" diyen Obama, "215. Bölüm toplu üst veri programını mevcut haliyle sona erdirecek bir geçiş ve hükümetin bu toplu üst veriyi elinde tutmadan da ihtiyacımız olan kapasiteleri muhafaza edebilecek bir mekanizmanın oluşturulması için talimat veriyorum" ifadesini kullandı.

Obama, bunun kolay olmayacağını belirtirken, kendi talimatıyla kurulan komisyonun aralık ayındaki raporunda, servis sağlaycının ya da üçüncü bir tarafın toplu kayıtları muhafaza etmesi, hükümetin de gerektiğinde bilgiye erişmesinin önerildiğini hatırlatarak, bu iki seçeneğin de zorluklarına dikkati çekti. Obama, bu sistemin nasıl işleyebileceğine dair kesin tespitler yapabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Obama, bu geçiş dönemi sırasında, veri tabanının sadece bir adli bulgu ya da gerçek bir acil durumda incelenebilmesi için Adalet Bakanı’na FISA mahkemesiyle çalışması talimatı verdiğini söyledi.

NSA’in telefon kayıtlarını depolama yeteneğinin elinden alınmasını isterken, bu kayıtların nerede tutulması gerektiğine dair somut bir öneride bulunmayan Obama, istihbarat camiası ve Adalet Bakanı’na seçenekleri araştırmak üzere 60 günlük süre verdi.

Obama, son olarak, bu reformların takibini yapabilmek için, hükümet içinde birtakım organizasyonel düzenlemelere de gittiğine değinerek, bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı’nın teknoloji ve istihbaratla alakalı konularda diplomasiyi koordine etmek üzere üst düzey bir yetkili tayin edeceğini aktardı.

Beyaz Saray’da da, bugün açıkladığı yeni adımları uygulamaya geçirmek için üst düzey bir yetkili atayacaklarını bildiren Obama, danışmanı John Podesta’dan da büyük çaplı veriler ve mahremiyetle alakalı kapsamlı bir çalışmaya öncülük etmesini istediğini kaydetti.

Barack Obama, tüm bu konularda yeni tartışma ve fikirlere açık olduğunu ifade ederek, "Bugün teklif ettiğim reformlar, Amerikan halkına, istihbarat ve güvenlik kurumları bizim emniyetimizi korumak için gereken araçlara sahip olmayı sürdürürken bile, haklarının korunmakta olduğuna dair daha büyük bir güven vermeli. Bu tartışma bizi daha güçlü hale getirecek. Bu değişim zamanında, ABD öncülük etmeli" dedi.

Günde 200 milyon cep mesajı

Obama’nın bu konuşmasından önce gazetelere NSA skandalıyla ilgili olarak yansıyan son haberlerde, dünyanın dört bir yanından günde 200 milyon cep telefonu mesajının ABD tarafından izlenip saklandığı bildiriliyordu.

İngiliz Guardian gazetesi ve Channel 4 televizyonu, Rusya’ya iltica eden eski CIA ajanı Edward Snowden’ın sızdığı bilgilere dayandırdıkları haberde, NSA’in cep telefonu mesajlarından elde ettiği verilere İngiliz casusların da ulaştığını aktardılar.

Guardian gazetesinin bildirdiğine göre, NSA’in İnglitere’deki muadili GCHQ, İngiltere’deki bazı kişilerin bilgilerine ulaşmak için NSA’in veri tabanını kullanmış.

Etiketlendi:, ,

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

YÜKSEK STRATEJİ TÜRKİYE

strateji, istihbarat, güvenlik, politika, jeo-politik, mizah, terör, araştırma, teknoloji

%d blogcu bunu beğendi: